Animals

Els animals que conviuen entre nosaltres són, ovelles, gallines, tot tipus d'aus, dos caballs, una burra. Estan encantats quan passeu pel voltant i els hi doneu alguna cosa.